Live ADMS

  • Web- базирана система, позволяващ  ви достъп от всякъде, където имате интернет достъп
  • Виртуална организация на вашите отдели и офиси
  • Различно ниво на достъп на вашите служители
  • Групови и лични графици на работа
  • Персонални задачи и проследяване на изпълнението им
  • Възможност за провеждане на on- line събрания
  • Управление и проследяване движението  на документите ви, вътрешната и външната поща
  • Висока степен на защита на данните ви